Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Leverage » Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt procesate de catre Leverage SRL [societate romana infiintata si functionand conform Legii 31/1990 privind societatile, cu  sediul social in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara, nr 29, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J40/16091/2020 si Cod Unic de Inregistrare 30692809, in continuare „Societatea”] in conformitate cu legislatia in vigoare.

Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj catre Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data protection officer) la adresa de e-mail: dpo@getleverage.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul societati. Termenul pentru primirea unui raspuns este de 30 de zile.

Persoanele vizate au posibilitatea dezabonarii instante (unsubscribe) de la serviciul de transmitere a stirilor (newsletter), prin folosirea link-ului din e-mailul primit.

Societatea prelucreaza date cu caracter personal (nume, prenume si adrese de e-mail) in vederea transmiterii de e-mail-uri personalizate, promovarea articolelor de specialitate si  pentru campaniile de marketing.

Societatea prelucreaza datele cu caracter personal timp de 5 ani de la primirea acordului, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita prelungirea acestui termen.

Conform legislatiei in vigoare aveti umatoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces –dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
  2. Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
  3. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  4. Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.
  5. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata poate solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

Da, Societatea transfera datele catre terte persoane pentru realizarea programelor de marketing. Mentionam ca toti colaboratorii nostrii respecta legislatia in vigoare si nu va vor contacta direct in numele nostru.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Aceasta este responsabila cu supravegherea prelucrarii datelor cu caracter personal.

E-book gratuit
Cum devii puternic în negociere

Descarcă gratuit studiul de caz „Cum devii puternic în negociere” semnat de Sabin Gîlceavă și află cum identifici și transmiți mesaje și semnale care te fac mai puternic într-o negociere.

Descoperă cum a reușit un antreprenor român, care părea să pornească dintr-o situație dezavantajoasă, să încheie un acord peste așteptările inițiale – prin aplicarea strategiilor corecte de reechilibrare a balanței puterii.

Materialul este bazat pe un caz real gestionat alături de specialiștii Leverage.